เทรลเลอร์บรรทุกม้า

เทรลเลอร์บรรทุกม้า สามารถรับหนักหนักบรรทุกได้มากถึง  3 ตัน