เทรลเลอร์ลากเครื่อง GEN และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่


เทรลเลอร์ลากจูง  เครื่อง GEN และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อต้องการความสะดวกสบายในการย้่าย สามารถลากไปวางจุดที่้่้ต้องการได้ทุกที่ ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนย้าย